logo


2세사목
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
173 May 16th, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.08.29 113
172 Aug 29th, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.08.29 75
171 성소 후원회 공지 관리자 2021.07.25 47
170 성소후원회 공지 관리자 2021.07.11 42
169 성소후원회 공지 관리자 2021.05.08 54
168 성소 후원회 성소주일 공지 관리자 2021.04.25 101
167 Motjari meeting April 18th, 2021 Fr. Foeckler's Lecture Note MichaelaP 2021.04.18 76
166 성소후원회 공지 관리자 2021.04.17 41
165 Mar 21st, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.03.22 95
164 성소후원회 새임원 관리자 2021.03.01 78
163 Feb 21st, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.02.22 154
162 Jan 17th, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.01.17 295
161 Dec 20, 2020, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.12.20 9063
160 Nov 29th, 2020, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.11.29 237
159 Oct 18th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note-Part 1 MichaelaP 2020.10.23 475
158 Sep 13th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.09.13 10274
157 성소후원회 공지 관리자 2020.02.28 501
156 성소후원회 공지: 2월 21일(금) 오후6시 30분 관리자 2020.02.15 332
155 성소후원회 공지 관리자 2020.02.08 341
154 못자리 모임: 1월 17일(금) 오후6시 30분 / 유스방 관리자 2020.01.11 355