logo


2세사목
성소 후원회 성소주일 공지

2021.04.25 08:28

관리자 조회 수:8

성소 후원회 성소주일 공지

 

프란치스코 교황님의 성소주일(4/25-5/1/2021) 메시지

“성 요셉 성인의 온유한 마음과 하느님께 온전히 의탁한 삶이 오늘날의 모든 성소를 위한 본보기이다”

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
169 성소후원회 공지 new 관리자 2021.05.08 0
» 성소 후원회 성소주일 공지 관리자 2021.04.25 8
167 Motjari meeting April 18th, 2021 Fr. Foeckler's Lecture Note MichaelaP 2021.04.18 8
166 성소후원회 공지 관리자 2021.04.17 10
165 Mar 21st, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.03.22 25
164 성소후원회 새임원 관리자 2021.03.01 24
163 Feb 21st, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.02.22 20
162 Jan 17th, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.01.17 67
161 Dec 20, 2020, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.12.20 91
160 Nov 29th, 2020, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.11.29 192
159 Oct 18th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note-Part 1 MichaelaP 2020.10.23 362
158 Sep 13th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.09.13 701
157 성소후원회 공지 관리자 2020.02.28 489
156 성소후원회 공지: 2월 21일(금) 오후6시 30분 관리자 2020.02.15 320
155 성소후원회 공지 관리자 2020.02.08 327
154 못자리 모임: 1월 17일(금) 오후6시 30분 / 유스방 관리자 2020.01.11 344
153 성소후원회 공지 관리자 2020.01.11 327
152 Dec 13th, 2019, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.12.17 392
151 Aug 16, 2019 Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.12.17 529
150 Nov 22nd, 2019, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.11.23 402