logo


2세사목
성소 후원회 공지

2021.11.06 09:12

관리자 조회 수:5

성소자를 위한 미사: 11/14 (둘째 주일)

성소 후원회 후원인들을 위한 미사와 신부님 강의: 11/10(둘째 수요일) 10 시 미사 후

 

문의: 유현민 아녜스 (847-452-5944)

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 성소 후원회 공지 관리자 2021.11.06 5
175 Sep 19th, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.09.19 72
174 성소 후원회 공지 관리자 2021.09.04 14
173 May 16th, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.08.29 35
172 Aug 29th, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.08.29 15
171 성소 후원회 공지 관리자 2021.07.25 23
170 성소후원회 공지 관리자 2021.07.11 20
169 성소후원회 공지 관리자 2021.05.08 32
168 성소 후원회 성소주일 공지 관리자 2021.04.25 30
167 Motjari meeting April 18th, 2021 Fr. Foeckler's Lecture Note MichaelaP 2021.04.18 61
166 성소후원회 공지 관리자 2021.04.17 30
165 Mar 21st, 2021 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.03.22 82
164 성소후원회 새임원 관리자 2021.03.01 47
163 Feb 21st, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note file MichaelaP 2021.02.22 147
162 Jan 17th, 2021, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2021.01.17 170
161 Dec 20, 2020, Sunday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.12.20 145
160 Nov 29th, 2020, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.11.29 223
159 Oct 18th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note-Part 1 MichaelaP 2020.10.23 474
158 Sep 13th, 2020 Motjari meeting Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2020.09.13 5128
157 성소후원회 공지 관리자 2020.02.28 497